บริการของเราสำหรับคุณ


     โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเพื่อยื่นขอใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้าน Safety and Health Administration หรือ SHA จาก ททท. ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย

     คณะกรรมการสหพันธ์และสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ตรวจสอบรายการตรวจสอบและรับรองผลการปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน SHA สถานที่ทำงานแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ 1. ร้านอาหาร / ไดเนอร์ส, 2. โรงแรม, ที่พักและสถานที่นัดพบ, 3. กิจกรรมสันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว, 4. การขนส่ง, 5. บริษัท นำเที่ยว, 6. สุขภาพและความงาม, 7. ห้างสรรพสินค้าและ ศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละครความบันเทิงและกิจกรรม 10. ร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

     ททท. มอบใบรับรอง SHA กำหนดหมายเลขประจำเครื่องให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและบันทึกลงในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับรอง SHA ททท. สามารถเพิกถอนใบรับรอง SHA ได้หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA

     SHA จัดให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงที่สถานประกอบการหรือสถานบริการเปิดทำการใหม่ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้รับบริการแจ้งข้อเสนอแนะใด ๆ (Post Audit) ผ่านระบบออนไลน์ที่ททท. จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป สถานประกอบการจะถูกสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการ

          A chat icon