เวลาเช็คอิน: 14:00 น.

เวลาเช็คเอาท์: 12.00 น.

  • ราคาห้องพักทั้งหมดยังไม่รวมภาษี 7%

  • ขั้นต่ำ7 คืนผู้เข้าพักจำเป็นต้องเข้าพักระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม (inclusive) และ 27 - 29 มกราคม (inclusive).

  • หลีกเลี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิต: สำหรับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรเครดิตจริงที่ใช้ในการจอง รายละเอียดบัตรเครดิตจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจองชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อผู้เข้าพัก หากมีการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากบัตรเครดิตที่ระบุโรงแรมมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของโรงแรม แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการเรียกเก็บเงินนี้ในกรณีที่เจ้าของบัตรและชื่อผู้เข้าพักไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

  • ไม่อนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมอยู่ในห้องพักของโรงแรมค้างคืนเว้นแต่ผู้เยี่ยมชมจะลงทะเบียนที่แผนกต้อนรับ / แผนกต้อนรับ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้เข้าพักในบ้าน / ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ฝ่ายบริหารของโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

  • สำหรับการจองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขชำระภายหลัง / ชำระโดยตรงโรงแรมอาจตรวจสอบหรืออนุมัติบัตรเครดิตของคุณล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรที่ให้มานั้นถูกต้อง โดยปกติจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจะเท่ากับการเข้าพัก 1 คืนและจะได้รับเครดิตกลับไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาหนึ่ง

  • สำหรับราคาหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างโปรดทราบว่าบัตรเครดิตของคุณอาจได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือถูกเรียกเก็บเงินเมื่อทำการจอง โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจอง

  • กรณีเช็คเอาท์ก่อนกำหนด (Shorten Stay): จะมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการเข้าพัก 1 คืน - ในกรณีใดๆ ที่ผู้เข้าพักตัดสินใจลดระยะเวลาการเข้าพักหรือเช็คเอาต์ก่อนเวลาที่จองไว้ (ไม่สามารถใช้ได้กับการจองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้)

  • No Show: จะมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการเข้าพัก 1 คืนในทุกกรณีที่แขกมาไม่ถึงตามที่จองไว้ (ไม่สามารถใช้ได้กับการจองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้)