บริการรับส่งสนามบินในราคา 950 บาทต่อเที่ยว ราคานี้สำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 คน


รายละเอียดและเงื่อนไข:

    • ควรจองบริการรับส่งสนามบิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน .

    • สำหรับลูกค้ามากกว่า 3 คน ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปต้องชำระเพิ่ม 150 บาทต่อคนต่อเที่ยว กรุณาระบุจำนวนคนในส่วนคำขอ

    • ชำระโดยตรงที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม

    • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนแก่เรา (เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้จะเดินทาง, หมายเลขเที่ยวบิน, เวลาที่เดินทางมาถึง และจำนวนคน) มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจัดบริการนี้ได้

หากคุณต้องการจองรถรับส่งจากสนามบิน โปรดกรอกรายละเอียดที่จำเป็นด้านล่าง (เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้จะเดินทาง, หมายเลขเที่ยวบิน, เวลาที่เดินทางมาถึง และจำนวนคน)

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันการบริการโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับคำตอบจากแผนกการจองของเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันคำขอรับส่งสนามบินของคุณ

ส่งคำขอจองบริการรับส่งสนามบิน

A chat icon